Projekteerimine

Arhitektuurse sidumisprojekti koostamiseks nõutavad dokumendid

  1. Projekteerimisetingimused – Väljastab kohalik omavalitsus.
  2. Kehtiv krundi geodeetiline alusplaan. Saadakse krundi müüjalt või tellitakse geodeedilt.
  3. Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused. Saadakse trasside omanikult nõusolek liitumiseks või kaevu ehitamise luba vastavalt projekteerimise tingimustele.
  4. Elektrivarustuse tehnilised tingimused. Saadakse elektrienergia müüjalt.
  5. Juhul kui on tehtud Detailplaneering siis kehtiv Detailplaneeringu kaust koos lisadega.