Projekteerimine

Sidumisprojekti koostamiseks nõutavad dokumendid

  1. Projekteerimise tingimused – Väljastab kohalik omavalitsus.
  2. Kehtiv krundi geodeetiline alusplaan. Saadakse kohalikust omavalitsusest, krundi müüjalt või tellitakse geodeetidelt.
  3. Vee ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused. Saadakse trasside omanikult nõusolek liitumiseks või kaevu ehitamise luba vastavalt projekteerimise tingimustele.
  4. Elektrivarustuse tehnilised tingimused. Saadakse elektrienergia müüjalt.
  5. Piiriprotokoll. Saadakse krundi / kinnistu müüjalt.
  6. Kinnistusse kandmise otsus tellija nimele või krundi ostu-müügilepingust ärakiri.
  7. Juhul kui on tehtud Detailplaneering siis kehtiv Detailplaneeringu kaust koos lisadega.